12-20/7 Ungdomsutbyte i Lyon i Frankrike

12-20/7 ungdomsutbyte i Lyon i Frankrike för unga mellan 14-17 år.

7 Ungdomar och 1 ledare. Förutom Sverige deltar grupper från Cypern, Frankrike, Spanien och Portugal. Utbytet handlar om hur unga ser på Europa, kulturell mångfald och interkulturellt lärande.