Internationellt seminarium, I gender, do YOUth? i Kobuleti, Georgien

11377105_10207041894231878_4741195796135629597_n

Mellan den 24-30 juni 2015 anordnade A-net i samarbete med den georgiska organisationen Droni det internationella seminariet I gender, do YOUth? Kobuleti, Georgien. Seminariet medfinansierades av EU-programmet Erasmus+.
22 ungdomsarbetare/ungdomsledare från Sverige, Frankrike, Ungern, Spanien, Grekland, Italien, Vitryssland, Ukraina, Armenien och Georgien deltog.

Det övergripande syftet med med seminariet var att öka kunskapen om genus, normer, intersektionalitet och makt hos ungdomsarbetare.

IMG_0338_2                IMG_0353

Mål:

– Ur ett brett perspektiv, undersöka hur könsroller och stereotyper konstrueras och underhållas i olika länder i Europa
– Utveckla förmågan att reflektera över normer som är inbäddade i ungdomsorganisationer och i samhället
– Reflektera över attityder och värderingar i förhållande till stereotyper, jämlikhet och respekt för mångfald
– Utveckla idéer, metoder och strategier för att införliva jämställdhetsperspektivet i ungdomsarbete
– Öka kunskapen om verktyg som behövs för jämställdhetsanalys
– Presentera och främja Erasmus + -programmet och skapa ett nätverk för framtida samarbete

Genom interaktiva icke-formella metoder arbetade vi kring normer, makt, intersektionalitet och genus kopplat till ungdomsarbete. Deltagarna utbyte erfarenheter, metoder och lärde sig mer om hur situationen ser ut för unga i olika länder i Europa. Mot slutet av seminariet arbetade deltagarna fram handlingsplaner för fortsatt arbete med temat inom sin organisation efter seminariet.

Det var ett fantastiskt seminarium med inspirerande läroprocesser, tydligt fokus på förändring och möjligheter!

IMG_0413_2        IMG_0495_2

Besök av den georgiska organisationen progress som arbetar med unga och genus 

IMG_0344    IMG_0405    IMG_0371    IMG_0495_2

 

IMG_0350_2