Ungdomsutbyte Frankrike

: Nu i Sommar deltog A-net i ett ungdomsutbyte i Frankrike,
My Life in Europe,Europe in my life.

Internationelkväll
8st blev det som fick packa väskan för att spendera en vecka i Fontanés.
I den lilla byn Fontanes samlades 50st ungdomar från olika delar av Europa.

glad bild Aktivitet

Länderna som deltog var Frankrike, Spanien, Sverige, Portugal och Cypern.
Under veckans gång fick ungdomarna lära känna varandra och tillsammans göra aktiviter om Europa.

Europa Slutbild