Vad är A-net Youth?

Vilka är vi & vad sysslar vi med?

anetA-net youthforum är en icke-statlig organisation som ligger i en liten kommun som heter Robertsfors i norra Sverige. A-net har arbetat med internationellt ungdomssamarbete sedan 1998, och samarbetar med de lokala ungdomsgårdarna. A-net har cirka 100 medlemmar och ledare och samordnare som arbetar på frivillig basis. Med ungdomarna, ordnar vi aktiviteter på temat jämställdhet, miljö, anti-diskriminering och livsplanering.

2Ungdomarna i åtgärdsprogrammet var ett viktigt verktyg för att få med ungdomar i landsbygden i aktiviteter inom programmet Aktiv ungdom. A-net fungerar som värd och skickar volontärer, deltar och ordnar ungdomsutbyten, utbildningar och seminarier och har deltagit i cirka 250 internationella projekt.

Målgruppen är främst ungdomar mellan 14-20 år gammal. Att ungdomar deltar är viktigt och därför blandar vi in vi ungdomar så mycket som möjligt i allt vi gör. A-net har organiserat och deltagit i omkring 100 ungdomsutbyten i Europa, Afrika och Sydamerika sedan starten 1998.
Ungdomsledare i A-net är arrangörer och utbildare under utbildningen. En av A-nets mål är att involvera nya unga ledare så deras alltid kommer att ha en kärna av unga ledare med fräscha idéer.

3Utbildningar

A-net har regelbundet seminarier och utbildningar hur man håller och ordnar ungdomsutbyten.
Nyckelmetoder: aktivt deltagande av unga människor i hela ungdomsutbyte processen, projektledning, icke-formella inlärningsmetoder, säkerhets- och riskaspekter, rollen av ledarna, kamratledare systemet, interkulturellt lärande, Youthpass är ett verktyg för självbedömning, presentation av Erasmus + och möjligheter att skapa ungdomsutbyten tillsammans.