Våra projekt

Vilka typer av projekt arbetar A-net med?

1798764_794665440562651_814519878_nA-net arbetar främst med Europeisk volontärtjänst, utbildning och nätverksbyggande och ungdomsutbyten. Dessa projekt är delvis finansierade av Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete. A-net annordnar internationella projekt men skickar även iväg ungdomsgrupper, ungdomsledare och volontärer inom vårt nätverk av organisationer.

En röd tråd genom de olika projekt A-net arbetar med är att främja det icke-formella lärandet. Det icke-formella lärande äger rum utanför den formella skolan, är frivillig, är organisarat och strukturerat med syfte att främja läromål. Oftast sätter deltagare upp individuella läromål inom icke-formellt lärande. Genom att delta i projekt med A-net menar vi att unga och ungdomsledare kan utveckla kompetenser, få ny erfarenhet och en ökad interkulturell förståelse.

girl-647426_640Ungdomsutbyte

Ett ungdomsutbyte sammanför två eller flera grupper av unga mellan 13-30 år från olika länder. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och har alltid ett tema som är relevant för unga. Det kan vara musik, miljö, hälsa eller diskriminering. Arbetsmetoderna ska vara baserad på icke-formellt och informellt lärande och kan bestå av diskussioner, övningar och workshops. Med varje grupp följer en gruppledare.

Europeisk volontärtjänst

Europeisk volontärtjänst är en möjlighet för unga mellan 17-30 år att få nya erfarenheter och kompetenser samtidigt som de volontärarbetar i en organisation eller kommun. Projektet kan exempelvis innebära att volontärarbeta på ungdomsgård, I en organisation eller lokala projekt. Volontärprojektet kan pågå mellan 2 veckor och 12 månader och innefatta en eller flera volontärer. Erasmus+ står för resa, mat, boende, fickpengar och försäkring.

Utbildning och nätverksbyggande

Syftet med utbildningar och nätverksbyggande möten såsom seminarium, studiebesök och arbetsplatsbesök är att kompetensutveckla ungdomsledare och främja framtida samarbete. Projekten kan pågå mellan 2 dagar och 2 månader. Målgruppen är ideella organisationer, kommuner, regioner, sociala företag och iformella grupper. Arbetsmetoderna är baserade på icke-formellt och in-formellt lärande.