Samarbete med Busia, Uganda

Busia, Uganda

Anet har ett mångårigt samarbete med Busia, Uganda. Det hela började med att Tori Carlsson fick en inbjudan av Globträdet, Stockholm att hållatal på FN i Nairobi 2003. Det var en ceremoni där representanter från länderna runt Viktoriasjön samt olika representanter från svenska kommuner var samlade för att inviga en eldstad inne på FN området. Det var upptakten på flera nya vänortsamarbeten mellan Sverige och Uganda, Kenya och Tanzania. Där togs första kontakten med Busia, Uganda.

2005 åkte Tori tillsammans med 5 flickor på ett nytt projekt till Afrika. De började sin resa i Nairobi och bilade vidare för att avsluta resan i Busia. Därefter tog samarbetet mellan Robertsfors och Busia fart och det har varit många besök i Busia och Robertsfors. Anet ansöker om projekt i Uganda tillsammans med Robertsfors kommun.

Projektet ”Make Busia Green” 2008 – 2010 (miljöprojekt) gjorde det möjligt för 12 svenska ungdomar samt ledare att åka på Globträdets VM i samarbete som gick av stapeln i Kampala juni 2008. De hade med sig Kommunalrådet från Robertsfors. Samma år så kom 14 ungdomar och ledare från Busia till Robertsfors. Projektet vände sig till skolan så ett flertal lärarutbyten från de båda parterna har genomförts. Det har planterats träd, instiftats miljöklubbar, utbildats ambassadörer och skolorna har miljöcertifierats genom Miljöblomman.

Nästa stora projekt var ” Wake up call” 2011- 2013 ännu ett projekt med skolan som partner. Där skapades ett läromedel för Lifeskills och Hiv/Aids STD. Det utmynnade även i obligatorisk sexualundervisning i Busia. I Robertsfors skrevs Hiv/Aids undervisning in i den lokala läroplanen.

2014 beviljades ett kortare breddningsprojekt ”Sustainable Busia” vars syfte var att hitta nya former för kommande samarbete. Det har resulterat i att en ny projektansökan skickats in.